MINH NGC GROUP

MINH NGỌC GROUP - Tập đoàn công nghệ, sản xuất, thiết bị, bất động sản, khách sạn, dịch vụ, tài chính, internet...

119 Đường Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

www.minhngocgroup.com | www.minhngocgroup.net

www.minhngocgroup.com.vn | www.minhngocgroup.vn | www.minhngoc.group